საკურიერო სერვისის მეშვეობით მისამართზე მიწოდება

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის 12:15-მდე მიღებული/გადახდილი შეკვეთის მე-2 ან მე-3 სამუშაო დღის განმავლობაში ჩაბარება.

*შაბათ, კვირას და პარასკევის 12:15-ის შემდეგ მიღებული შეკვეთები იგზავნება ორშაბათს. მიწოდება ხორციელდება ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით სამუშაო დღეებში.

**სამუშაო დღეებად არ ითვლება, სახელმწიფო და უქმე(არასამუშაო) დღეებად გამოცხადებული დღეები

საქართველოს ფოსტის სერვის ცენტრიდან გატანა – “მოკითხვამდე”

მოკითხვამდე სერვისით სარგებლობისას გთხოვთ მიუთითოთ საქართველოს ფოსტის იმ სერვის ცენტრის მისამართი, რომელშიც გსურთ ამანათის აღება.

თქვენს ნომერზე გამოიგზავნე შეტყობინება, ამანათის სერვის ცენტრში ჩასვლისთანავე. ხშირ შემთხვევაში უფრო სწრაფი მეთოდია, ვიდრე მისამართზე მიწოდება.