ჯუთის ძაფი

1.50

სიგრძე: 10 მეტრი
სისქე: 1 მმ
ფერი:
ბუნებრივი

ჯუთის ძაფი
ჯუთის ძაფი

1.50